Чт. Чер 8th, 2023

Упродовж навчального року діяльність психологічної служби гімназії спрямована на реалізацію основних напрямів і завдань, передбачених наказом Міністерства освіти і науки України від 08.08.2017 № 1127 «Про затвердження Плану заходів Міністерства освіти й науки  України щодо розвитку психологічної служби системи освіти України на період до 2020 року», листом Міністерства освіти й науки України від 07.08.2018 р. № 1/9-487 «Про пріоритетні напрями роботи психологічної служби у системі освіти на 2018-2019 н. р.», що передбачало удосконалення системи роботи в цілому та забезпечення соціально-психологічного супроводу, який передбачає цілеспрямовану роботу з усіма категоріями учасників навчально-виховного процесу: учнями, учителями, вихователями, батьками.

Робота психологічної служби ведеться за певними пріоритетними напрямами:

  • корекційно-відновлювальна та розвивальна робота;
  • консультаційна;
  • просвітницька;
  • зв’язки з громадськістю;
  • організаційно-методична робота;
  • психодіагностика.

Протягогом трьох місяців – вересень, жовтень, і листопад – вивчаються  проблеми адаптації учнів 5-х класів, а також надається психолого-педагогічна підтримка гімназистам у період пристосування до умов освітнього розвивального простору. Ведуться спостереження за навчальним та позанавчальним процесом. з метою вивчення труднощів проходження адаптації, проводиться анкетування на визначення рівня адаптації. Метою даного дослідження є визначення психофізичної адаптації щодо здоров’я учнів та їх фізичного самопочуття, працездатності. Адже успішність навчання в школі багато в чому залежить від функціонального розвитку й стану здоров’я дитини; психологічну адаптацію, де можна визначити, з яким настроєм учні працюють, тобто емоційне самопочуття; рівень тривожності: високий, середній, низький. І, звичайно, соціальну адаптацію. Перехід учнів із початкової ланки в середню є сензитивним періодом соціального становлення особистості як повноцінного члена суспільства. Формується самооцінка, самосвідомість, потреба пізнати себе як особистість. Значно розширюється сфера соціальних контактів дитини. Саме в цей період починають формуватися системи відносин дитини зі світом і самою собою, ті стійкі форми взаємин з однолітками й дорослими та базові навчальні установки, які істотною мірою визначають надалі успішність її шкільного навчання, можливості особистісної самореалізації в гімназійному середовищі.

У роботі соціально-психологічної служби важливим чинником є діяльність на засадах індивідуально-особистісного підходу.  Процес адаптації до шкільного навчання може викликати у дитини серйозне психічне навантаження. Ефективним шляхом профілактики цього є забезпечення позитивної емоційної атмосфери. Серед емоційно заряджених прийомів, до яких може вдатися психолог у роботі з учнями 5х класів , окреме місце займають ігрові заняття. В ігровій формі дитина почувається більш зручно, вона легше подолає бар’єр, пов’язаний із входженнням до нових соціальних умов життєдіяльності. Занятття проводяться наприкінці жовтня, у період найбільш вірогідного виявлення труднощів адаптації.

Отже, головна ідея особистісно-орієнтованої адаптації учнів 5х класів – це створення виховної системи на принципах взаємної відповідальності, взаємодопомоги, взаємної зацікавленості вчителів у досягненні учнями навчальних успіхів та розвитку культури здоров’я.

В якості ефективної допомоги дітям, які опинилися в складних життєвих обставинах, що у значній мірі гальмує процеси адаптації до навчання, застосовуються арт-терапевтичні засоби.

Підсумовуючи вище викладену роботу психологічної служби, слід визнати, що адаптація учня 5го класу переважно визначається його особистісною готовністю. Підтримати і скоригувати цю готовність можна засобами педагогічного впливу на початковому етапі навчання шляхом забезпечення розвитку когнітивних процесів дитини, емоційного інтелекту, розвитку навичок соціальної взаємодії.

Психолог Маслюковська Л.В.