Ср. Чер 7th, 2023

Протидія булінгу

Всеукраїнський тиждень з протидії булінгу 2021 – 2022 н. р.

З 16 по 20 вересня під час Всеукраїнського тижня з протидії булінгу у гімназії відбулися правопросвітницькі та профілактичні заходи з учнями 5, 6, 7 -х класів, спрямовані на інформування учасників освітнього процесу про запровадження адміністративної відповідальності за вчинення булінгу (цькування). Учнями 6-Б класу, був створений плакат, який висвітлює проблему булінгу серед дітей.

 

План заходів Вараської гімназії щодо протидії булінгу на 2021 – 2022 н. р.

Завантажити (DOC, 125KB)

Стоп Булінг

ПОРЯДОК ПОДАННЯ ТА РОЗГЛЯДУ ЗАЯВ ПРО ВИПАДКИ БУЛІНГУ В ЗАКЛАДІ ОСВІТИ

Булінг (цькування) — діяння (дії або бездіяльність) учасників освітнього процесу, які полягають у психологічному, фізичному, економічному, сексуальному насильстві, у тому числі із застосуванням засобів електронних комунікацій, що вчиняються стосовно малолітньої чи неповнолітньої особи та (або) такою особою стосовно інших учасників освітнього процесу, внаслідок чого могла бути чи була заподіяна шкода психічному або фізичному здоров’ю потерпілого.

Типовими ознаками булінгу (цькування) є:

 • систематичність (повторюваність) діяння
 • наявність сторін — кривдник (булер), потерпілий (жертва булінгу), спостерігачі (за наявності)
 • дії або бездіяльність кривдника, наслідком яких є заподіяння психічної та/або фізичної шкоди, приниження, страх, тривога, підпорядкування потерпілого інтересам кривдника, та/або спричинення соціальної ізоляції потерпілого.

Реагування адміністрації на випадки булінгу (цькування) в Вараській гімназії здійснюється на таких принципах:

 1. законності
 2. відкритості та прозорості
 3. дотримання прав і свобод людини
 4. поваги та неупередженого ставлення до сторін булінгу (цькування)
 5. конфіденційності
 6. взаємодії та співпраці
 7. невідкладного реагування
 8. комплексного підходу
 9. нетерпимості до булінгу (цькування) та визнання його суспільної небезпеки.

Процедура подання  (з дотриманням конфіденційності) заяви про випадки булінгу (цькування)

1.     Усі здобувачі освіти, педагогічні працівники закладу, батьки та інші учасники освітнього процесу повинні обов’язково повідомити директора гімназії про випадки булінгу (цькування), учасниками або свідками якого вони стали, або підозрюють про його вчинення по відношенню до інших осіб за зовнішніми ознаками, або про які отримали достовірну інформацію від інших осіб.

2.     На ім’я директора гімназії пишеться заява (конфіденційність гарантується) про випадок булінгу (цькування).

3.     Директор гімназії видає наказ про проведення розслідування та створення комісії з розгляду випадку булінгу (цькування), скликає її засідання.

4.     До складу такої комісії входять педагогічні працівники (у тому числі психолог, соціальний педагог), батьки постраждалого та булерів, керівник навчального закладу та інші зацікавлені особи.

5.     Рішення комісії реєструються в окремому журналі, зберігаються в паперовому вигляді з оригіналами підписів усіх членів комісії.

Порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) та відповідальність осіб, причетних до булінгу

 1. Директор гімназії має розглянути звернення у встановленому порядку.
 2. Директор гімназії створює комісію з розгляду випадків булінгу, яка з’ясовує обставини булінгу.
 3. Якщо комісія визнала, що це був булінг, а не одноразовий конфлікт, то директор гімназії повідомляє уповноважені підрозділи органів Національної поліції України та Службу у справах дітей.
 4. Особи, які за результатами розслідування є причетними до булінгу, несуть відповідальність відповідно до частини другої статті 13 (вчинення правопорушень за статтею 1734) Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Практичний психолог у межах своїх посадових обов’язків:
 1. діагностують стан психологічного клімату в колективі, в якому відбувся булінг (цькування)
 2. за результатами діагностики розробляють план корекційної роботи з кривдником та свідками із залученням батьків або законних представників
 3. розробляють та реалізують програму індивідуальної реабілітації для потерпілого
 4. забезпечують надання психологічного супроводу здобувачів освіти, які постраждали від булінгу (цькування), стали його свідками або вчинили булінг (цькування).

Повідомлення, заява(приклад заяви подано нище) про випадки булінгу (цькування) подається на ім’я директора (дотримується конфіденційність).

ЗАЯВА

Зразок заяви

          Директору Вараської гімназії

Горбачик Надії Федорівні

матері учня 8 – В класу

Жовтобрюх Оксани Сергіївни

ЗАЯВА

Доводжу до Вашого відома, що останнім часом мій син, Жовтобрюх Валерій Миколайович, постійно зазнає морального та фізичного тиску з боку учнів 8 – В класу Карпюка Семена та Завгороднього Романа. Прошу терміново розібратися в ситуації, що склалася.

22.01.2020 року                              Жовтобрюх

Телефони довіри:

 • Дитяча лінія 116 111 або 800 500 225 (з 12.00 до 16.00)
 • Гаряча телефонна лінія щодо булінгу 116 000
 • Гаряча лінія з питань запобігання насильству 116 123 або 0 800 500 335
 • Уповноважений Верховної Ради з прав людини 0 800 50 17 20
 • Уповноважений Президента України з прав дитини 044 255 76 76
 • Центр надання безоплатної допомоги 0 800 213 103
 • Національна поліція України 102

 

Закон України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)”


Щодо протидії булінгу серед учасників освітнього процесу

УКРАЇНА

РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ

ВАРАСЬКА ГІМНАЗІЯ ВАРАСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Н А К А З

м. Вараш

29.05.2020 № ____ -осн

Щодо протидії булінгу

серед учасників освітнього процесу

На виконання протокольних доручень управління освіти Вараської міської ради від 27.02.2019 та Закону України від 18.12.2018р. №2657 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу»,

НАКАЗУЮ:

 1. Заступнику директора з виховної роботи ПАВЛІК І.А. та психологу МАСЛЮКОВСЬКІЙ Л.В. розробити та затвердити заходи щодо протидії булінгу серед учасників освітнього процесу.
 2. Завести журнал про виконання заходів спрямованих на протидію булінгу серед учасників освітнього процесу .
 3. На загальній батьківській конференції ознайомити батьків з Законом України від 18.12.2018р. №2657 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу».
 4. На педагогічній раді обговорити Закон України від 18.12.2018р. №2657 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу».

5. Вихователям та класним керівникам:

1). Ознайомити гімназистів з Законом України щодо протидії боулінгу на годинах спілкування.

2). Довести до відома батьків на батьківських зборах про Закон України від 18.12.2018р. №2657 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу».

6.Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Директор гімназії Н.ГОРБАЧИК

З наказом ознайомлені 29.05.2020:

___________________________І.ПАВЛІК

___________________Л.МАСЛЮКОВСЬКА

Додаток

до наказу від 29.05.2020 №______

План

заходів Вараської гімназії щодо протидії булінгу

№ п/п Назва заходу Цільова аудиторія Термін виконання Відповідальний
 Організаційний етап
1. Видати наказ «Щодо протидії булінгу серед учасників освітнього процесу» Усі категорії учасників освітнього процесу 29.05.2020 Директор гімназії ГОРБАЧИК Н.Ф.
2. Видати наказ «Про створення комісії для розкриття булінгу» Усі категорії учасників освітнього процесу 29.05.2020 Директор гімназії ГОРБАЧИК Н.Ф.
3. Розробити заходи щодо недопущення явища булінгу в гімназії Усі категорії учасників освітнього процесу До 01.09.2020 Директор гімназії ГОРБАЧИК Н.Ф. психолог гімназії МАСЛЮКОВСЬКА Л.В. , заступник директора з ВР ПАВЛІК І.А.
4. Зробити підбір відеофільмів, друкованих матеріалів у ЗМІ щодо висвітлення проявів булінгу 5-11 До 01.09.2020 Бібліотекар гімназії ДАНИЛЕНКО О.І.
5. Обговорити та проаналізувати Закон України від 18.12.2018р. №2657 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу» на засіданні педагогічної ради. Педагогічний колектив гімназії Педагогічна рада (серпень) Директор гімназії ГОРБАЧИК Н.Ф. психолог гімназії МАСЛЮКОВСЬКА Л.В.
6. Ознайомити учнів на годинах спілкування із Законом України від 18.12.2018р. №2657 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу» на засіданні педагогічної ради. 5-11 Упродовж року Класні керівники
7. Спланувати у виховному плані роботи заходи «Булінгу – НІ!!!» 5-11 Упродовж року Класні керіники
Діагностичний етап
1 Створення бази інструментарію для діагностування рівня напруги, тривожності в учнівських колективах 5-11 Вересень-Жовтень Психолог гімназії МАСЛЮКОВСЬКА Л.В.
2 Діагностування рівня напруги, тривожності в учнівських колективах: спостереження за міжособистісною поведінкою здобувачів освіти; –      опитування (анкетування) учасників освітнього процесу; –      психологічні діагностики мікроклімату, згуртованості класних колективів та емоційних станів учнів; –      соціальне дослідження наявності референтних груп та відторгнених в колективах; –      визначення рівня тривоги та депресії учнів. Усі категорії учасників освітнього процесу Упродовж року Класні керівники, психолог гімназії МАСЛЮКОВСЬКА Л.В.
 Інформаційно-профілактичні заходи
1 Обговорення питання протидії булінгу на загальношкільній батьківській конференції Ознайомити батьків, як учасників освітнього процесу із Законом України від 18.12.2018р. №2657 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу» Батьки здобувачів освіти Вересень 2020 Директор школи ГОРБАЧИК Н.Ф. психолог гімназії МАСЛЮКОВСЬКА Л.В.
2. На класних батьківських зборах ознайомити батьків, як учасників освітнього процесу із Законом України від 18.12.2018р. №2657 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу» Батьки здобувачів освіти Протягом вересня Класні керівники
3. Постійно вести роз’яснювальну роботу серед учасників освітнього процесу щодо запобігання проявам булінгу. Усі категорії учасників освітнього процесу Постійно Класні керівники, психолог гімназії МАСЛЮКОВСЬКА Л.В.
4. Організувати виставку матеріалів «Булінгу – НІ!!!» Усі категорії учасників освітнього процесу Упродовж року Бібліотекар гімназії ДАНИЛЕНКО О.І.
5 Засідання методичного об’єднання класних керівників на тему «Протидія булінгу в учнівському колективі » Методична кухня класних керівників Жовтень Заступник директора з ВР ПАВЛІК І.А.
6 Розробка пам’ятки «Маркери булінгу» Педагогіч- ний колектив Вересень Заступник директора з ВР ПАВЛІК І.А.
7 Складання порад «Як допомогти дітям упоратися з булінгом» 5 – 11 Упродовж року Психолог гімназії МАСЛЮКОВСЬКА Л.В.
8 Контроль стану попередження випадків  булінгу Нарада при директорі Листопад Директор гімназії ГОРБАЧИК Н.Ф.
9 Круглий стіл для педагогічного колективу «Професійне емоційне вигорання педагогічних працівників» Педагогічний колектив Січень Психолог гімназії МАСЛЮКОВЬКА Л.В.
10 Вивчення законодавчих документів, практик протидії цькуванню Педагогічний колектив Упродовж року Заступник директора з ВР ПАВЛІК І.А.  
 Формування навичок дружніх стосунків здобувачів освіти
1 Проведення ранкових зустрічей  з метою формування навичок дружніх стосунків 5-6 Упродовж року Класні керівники
2 Створення морально безпечного освітнього простору, формування позитивного мікроклімату та толерантної міжособистісної взаємодії в ході годин спілкування, тренінгових занять 5-11 Упродовж року Класні керівники
3 Перегляд кінострічок відповідної спрямованості 5 – 11 Упродовж року Класні керівники 
4 Засідання дискусійного клубу старшокласників «Як довіряти й бути вдячним» 9-11 Жовтень Педагог-організатор ЖУК Л.М..
5 Відпрацювання теми особистої гідності в ході вивчення літературних творів, на уроках історії 5-11 Упродовж року Класні керівники, учителі літератури, історії
6 Проведення заходів в рамках тематичного тижня «Сильні духом» 5-11 18-22 січня Заступник директора з ВР ПАВЛІК І.А.
7 Проект «Зупиніться! Моя історія про булінг і кібербулінг» 5-8 Лютий- квітень Психолог гімназії МАСЛЮКОВСЬКА Л.В.
8 Розмови антибулінгового спрямування 5 – 11 Упродовж року Педагог-організатор ЖУК Л.М.
 Психологічний супровід
1 Діагностика стану психологічного клімату класу 5-11 Упродовж року Психолог гімназії МАСЛЮКОВСЬКА Л.В.
2 Спостереження під час навчального процесу, позаурочний час 5-11 Упродовж року Психолог гімназії МАСЛЮКОВСЬКА Л.В.
3 Консультаційна робота з учасниками освітнього процесу 5-11 Упродовж року Психолог гімназії МАСЛЮКОВСЬКА Л.В.
4 Профілактично-просвітницька, корекційно-розвивальна робота з учасниками освітнього процесу 5-11 Упродовж року Психолог гімназії МАСЛЮКОВСЬКА Л.В.
Робота з батьками
1. На класних батьківських зборах ознайомити батьків, як учасників освітнього процесу із Законом України від 18.12.2018р. №2657 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу» Батьки здобувачів освіти Впродовж вересня 2020 року Класні керівники
2 Поради батькам щодо зменшення ризиків булінгу та кібербулінгу для своєї дитини 5-11 Упродовж року Психолог гімназії МАСЛЮКОВСЬКА Л.В.
3 Тренінг «Як навчити дітей безпеці в Інтернеті» За запитом Листопад Психолог гімназії МАСЛЮКОВСЬКА Л.В.
4 Інформаційна робота через інтернет-сторінку (сайт гімназії), висвітлення заходів з протидії булінгу у газеті «Гімназист»   Упродовж року Заступник директора з ВР ПАВЛІК І.А., заступник директора з НР МАЦІЄВСЬКА Н.П., психолог МАСЛЮКОВСЬКА Л.В., керівники гуртка «Газета Гімназист» ГУЗЬ А.О.. КАЧИНСЬКА О.М.

Заступник директора з виховної роботи І.ПАВЛІК

УКРАЇНА

РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ

ВАРАСЬКА ГІМНАЗІЯ ВАРАСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Н А К А З

м. Вараш

29.05.2020 № ______ -осн.

Про створення комісії

щодо розкриття булінгу

На підставі протокольних доручень управління освіти Вараської міської ради від 27.02.2019 та Закону України від 18.12.2018р. №2657 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу»,

НАКАЗУЮ:

 1. Створити комісію по розслідуванню булінгу в гімназії у складі:

– ГОРБАЧИК Надія Федорівна – директор гімназії.

– ПАВЛІК Ірина Анатоліївна – заступник директора з виховної роботи.

– МАСЛЮКОВСЬКА Людмила Василівна – психолог та соціальний педагог гімназії.

– ВОРОНОВСЬКА Людмила Сергіївна – голова методичного об’єднання вихователів та класних керівників.

– ГАВРИЛЮК Юрій Сергійович – вчитель фізичної культури.

2. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Директор гімназії Н.ГОРБАЧИК