Чт. Чер 8th, 2023

Правила прийому до закладу

п.2 стаття 9. Забезпечення рівного доступу до здобуття повної загальної середньої освіти (ЗАКОН УКРАЇНИ “Про повну загальну середню освіту”) – Зарахування дітей до державних, комунальних закладів освіти для здобуття базової середньої освіти може здійснюватися на конкурсних засадах, якщо це не порушує право учнів, які здобули початкову освіту в цьому закладі освіти, на продовження навчання в ньому та за умови, що кількість поданих заяв про зарахування перевищує загальну кількість вільних місць у відповідних класах ЗАКОН УКРАЇНИ “Про повну загальну середню освіту”